در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 1836

ناهید پاکدل

مشاور تغذیه

یکشنبه ها و چهارشنبه ها20:00-16:00/نحوه رزرو نوبت: حضوری


کلینیک تپش
فاز یک، طبقه دو
شماره های تماس:03135548095
بیمه های طرف قرارداد:آزاد