در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 97605

داوود شفیعی

فلوشیپ فوق تخصص نارسایی قلب

دوشنبه ها و چهارشنبه ها 18:00-14:00/ نحوه رزرو نوبت: تماس تلفنی با منشی کلینیک از 20:00-10:00 با شماره 09025356032


کلینیک تپش
فاز یک، طبقه دو
شماره های تماس:09025356032
بیمه های طرف قرارداد:ارتش