در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 57784

مصطفی حکمت

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی آریتمی و پیس میکر (تپش قلب و باطری قلب)

شنبه الی چهارشنبه 21:00-15:00 /نحوه رزرو نوبت: تماس تلفنی با منشی کلینیک


کلینیک تپش
فاز یک، طبقه دو
شماره های تماس:03135548095-6
بیمه های طرف قرارداد:تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و جانبازان، دانا، ایران، دی، بانک صادرات